Danh sách Skill VIP

Skill Ngoại Công (+5)

Đoản BinhTrường Binh

Trọng BinhCung Binh

Song Thủ

Skill Nội Công (+12)