Chào 500 ae! Ae cho mình hỏi game này chơi thế nào, cách lên đồ, mua đồ thê nào. cảm ơn anh em nhiều!