Mình thấy nhân vật vệ sĩ là một nhân vật khá thú vị nhưng ít được mọi người quan tâm, mình muốn trải nghiệm nhân vật này nhưng không biết sắm đồ cho nhân vật này. Ngoài mở túi vệ sĩ ở thương thành ra thì mình có thể kiếm đồ nhân vật vệ sĩ ở đâu. Còn một điều nữa là vũ khí nhân vật này có tốc độ đánh 8 điểm, nếu tăng đủ 500 điểm P.ứng và dùng thần tốc thì tốc độ có đạt được 11 điểm hay không? Mong mọi người giúp đỡ...