Giờ chắc không ai còn vào game chỉ để trian lính lựa dame như t đâu hén [IMG][/IMG]