Trong tài khoản mình có 1000 Tiền mặt nhưng lúc mua 1 số vật phẩm thì không mua được và Khi mình tiến hành đổi KNT ở Vô Danh Lão thì bị Mất kết nối nhiều lần