3 tinh thạch giá 1b/viên

vũ khí 22 140 zin mix max giá 2tr5

có sẵn 22 140 hắc long thương max zin

sét giáp 21 135 zin mix max giá 3tr5

xích thần mã max 1/3 giá 11tr

côn 22 155 0/1 giá 15tr

liên hệ 0987909880