Mình cần tìm mua 1 acc VT VL còn gears bên sv mới, ai có nhu cầu cần nhượng lại or quen biết mối thanh lí acc xin liên hệ:

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010864173494

Đa tạ!!!