không có thời gian chơi nữa nên đê lại acc ps, lv 178 65%. chua học th. btay tiên 38%, trượng 20-135, set 145 cui, ngựa bslb, máu 9k, mana 3k5.giá 1tr7 phi tự chịu. ai mua liên hệ 0972254451. tks