Như tiêu đề, skill Tử Linh Hô Hoán của nhân vật không biết bị lỗi gì; khi sử dụng skill vô quái thì nhân vật chỉ chạy lại đứng sát bên quái xong không xuất ra chiêu thức gì cả.

Mong AS xem xét lại lỗi này, tôi khó khăn lắm mới luyện con người máy lên được level 120

Cảm ơn sự giúp đỡ!