Hình ảnh Option các Vật Phẩm được đấu giá trong dịp Sinh Nhật lần XI

Luyện Khí Quyết
Luyện Thần Quyết
Set Bá Vương
Set Phá Quân
Set Tuyết Pháp
Set Vi Pháp
Set Quải Đấu
Hồng Vương Long
Lam Vương Long
Lục Vương Long
Xích Thần Mã
Tử Thần Mã
Lam Thần Mã