ai có acc cùi hay acc k chơi nữa cho mình xin
tks đã đọc
yahoo face:quangt0784@yahoo.com.vn