[OFFLINE]Đợt 2: TỔ CHỨC TEST GAME DÀNH CHO 5 TỈNH MIỀN TÂY


➡️ Đăng ký tham gia Test Game ngay để là những người đầu tiên được trải nghiệm trong Huyền cảnh LOONG ONLINE !!!

➡️ Thời gian tổ chức: Tháng 10/2017

✏️ Link đăng ký: http://bit.ly/2ysdZ7f


#MiN
----------------------------------------------------
Trang Chủ: http://loong.playpark.vn/
Diễn Đàn: https://goo.gl/nBN4m4
Group: http://bit.ly/2we6WkB
♨ Đăng ký tài khoản Test: https://goo.gl/aJLhQq