Mình đang chơi lại sv mới, cho mình hỏi ngoài cách mua túi mở hên xui ra sách kn còn cách nào kiếm sách không v? thời trước mình chơi vào chợ lộ thiên còn bán các bk cấp thấp nhưng bây h chả còn ai bán nữa, ai biết chỉ giùm