Sự là trước kia có chơi bên server VN, cũng có nick rồi và bây giờ vẫn chơi được. Hồi đó chơi được một thời gian rồi nghỉ, lâu lâu sau quay lại thấy bên server VN khó chơi quá nên bay sang server US. Lại chơi US một thời gian thấy nhớ nhớ bây giờ muốn quay lại server VN xem như thế nào, nhưng nick cùi quá nên bây giờ muốn làm lại nick mới chơi lại từ đầu. Nhưng khổ nỗi tạo cả hai cái nick, kích hoạt email kích hoạt game các thứ đủ cả rồi, log in vào game thì nó cứ báo tài khoản bị lỗi, quen dùng tiếng Anh rồi nên cũng không hiểu cái gì bị làm sao. Có gì ai giúp mình với
Click vào để xem hình đúng kick cỡ