Lỗi không vào được cabal. Khi mình nhấn chữ đăng nhập thì nó Loanding. không vào.
p/s: Nói thiệt. Cabal của bạn làm ăn mất ý thức quá. Chán.
THÂN !!!