Có anh chị nào nghỉ chơi gaw2 k....cho em xin nick với ...😁