ngày 18/4 và 19/4 mình tải game về nhưng không thể đăng ký được tài khoản cabal mong BQT xem xét