Cho em đặt hàng các chức lệnh nỏ như sau:
  • Nhuệ nỏ
  • Thần nỏ
  • Tu la nỏ
  • Cự nỏ

Giá cả + số lượng thương lượng nhé!

Khi nào có zalo message cho em: 01644564404 (do công việc nên ko nhận call được, thông cảm nhé).
hoặc vokhoanam@gmail.com
Thanks!