Hiện mình muốn skin của 3 nhân vật này nhưng ko thể làm được, nên nếu ai có thể làm được thì hãy giúp mình với, giá cả sẽ thương lượng rõ với người làm và hoàn thành giúp mình một trong ba nhân vật dưới đây, nếu được cả 3 thì tốt quá.
- đây là ảnh của 3 nhân vật mà mình muốn làm:
7661_1697799853839129_1623931044075271437_n.jpg Gunvolt của game Azure striker Gunvolt
767dc2e524316d39692b23690dbdcc09.jpg
Copen_(ASG2)_-_Concept_Art.jpg Acura của game Azure Striker Gunvolt 2, riêng nhân vật này bạn thấy cái nào có thể làm dc thì cứ chọn mà làm.
Susano'o_(Centralfiction,_Character_Select_Artwork).jpg cuối cùng là Takehaza Susano'o của loạt game Blazblue.