Mời Mọi Người vào G Super.Girl!!!!
G vui là chính không gây rắc rối với G khác :3
ai vào thì Pm Hamani chủ G hoặc Mio2111
Vui vẻ hòa đồng với nhau :3
Mời các bạn vào G của bọn mình nha
p/s:Cảm ơn ai đã đọc bài viết của mình