Các bạn ơi cho mình hỏi cách để bán được cầu thủ, mình mò mãi mà không làm sao đưa lên danh sách bán hàng ở "Thị trường FA" được. Các cơ sở của mình mới ở level 11.
Cảm ơn các bạn nhiều !