Tower of the Dead (B1F) hay còn được gọi là "EOD-B1F" là một Dungeon dành cho cấp độ 85 trở lên , Dungeon này sẽ gây ra khó khăn đối với các chiến binh có cấp độ dưới level 100. Các chiến binh có thể kêu gọi party 1 ~ 3 thành viên. Chiến binh có khả năng solo B1F khi đạt cấp ~ 110, tùy theo sức mạnh của các chiến binh.Những item có thể tìm thấy trong B1F:

  • Perfectcrafted Shadowtitanium và Osmium có option (vũ khí/giáp)
  • Astral Bike (Blue) & Astral Bike (RW3)
  • Slot Extender (Medium), Slot Extender (High)


Quái trong B1F:
Boss trong B1F: