ý tôi là tượng đài thì phải nổi tiếng toàn sever chứ đây chỉ có 1 2 người quyen biết mà cũng làm tượng đài đc