AD khi nào có sự kiện nạp thẻ lần đầu được tặng 50%