Vấn đề là em vẽ đc skin mà face skin em k bít chèn mặt vào skin nv. cái trạng thái ấy ai bít xin chỉ dùm em