Ai tìm dùm mình skin nobita tóc dựng or kaito kid dc k. mình xon cảm ơn