Trích dẫn Nguyên văn bởi mb109697 Xem Bài Gởi
ai solo ko
nhựt comeback hả m :v