Playpark Team
Thông Báo

BDH tiến hành làm mới diễn đàn , theo đó BDH sẽ drop mod các trường hợp sau:

  • Mod các game đã ngưng hoạt động. (Hiện tại chỉ còn mod PP, TQC, Bá Vương)
  • Các tài khoản mod nghỉ hưu đã quá lâu không hoạt động diễn đàn.
  • Các trial mod không đủ khả năng tiếp tục công việc.


Playpark Team.