Hướng dẫn cách sử dụng chương trình paint trong hệ điều hành Window XP

Bước 1: Làm theo các thao tác trong hình vẽ để chạy chương trình paint


Bước 2: Nhấn File --> Open --> Chọn đường dẫn (ổ ****a chứa file hình cần chỉnh sửa) --> Chọn file hình cần sửa --> Nhấn Open

Bước 3: Làm theo các thao tác trong hình dưới


Bước 4: Sau khi đã chỉnh sửa xong, các bạn nhấn File --> Save sẽ xuất hiện cửa sổ để đặt tên và chọn định dạng file là JPEG


Sau khi đã đặt tên file hình xong thì chọn đường dẫn ổ ****a để lưu lại file hình đóBá Vương Team.