Áo Giáp Siêu Nhân


Nhân vật : Siêu Nhân

Giới thiệu: Áo giáp chuyên dùng của siêu nhân. Có thể phóng ra ánh sáng làm đông lạnh đối thủ trong phạm vi rộng.

Giá(RM): 380

Chỉ số : -1 STR , +1 TEC và JMP

Cách sử dụng :
Siêu Nhân thì toàn là những TB bằng băng , TB này là 1 ví dụ

A :Đóng băng đối thủ cự ly xa , nhìn hình ta lấy , nếu đối thủ ko tiến về phía sau thì mình có thể sử dụng thêm chiêu nữa => khỏi chạy luônLưu ý :Trang bị có chiêu phản đòn mất SP nhưng không phải là phản đòn đặc biệt ( F + F ) mà là phản bình thường ( F + C )

Chiêu phản đòn tạo ra băng làm đối thủ tê lạnh