TẢI GAME


Các bạn vào website : http://ga.playpark.vn

Sau đó Click vào nút Tải game :
Đối với website hiện tại

Đối với website mới

Hoặc click Tại đây để tải game Tiểu Bá Vương
Trang web tải game TBV xuất hiện :


Khung màu đỏ : Click vào để tải từng file về. Sau đó dùng chương trình Winrar để nối các file vừa tải về thành 1 file cài đặt (*.rar)

Khung màu xanh : Click vào để tải 1 file cài đặt duy nhất (*.exe)
-----------------------------------------------


CÀI ĐẶT GAME


Sau khi tải file về từ website, click vào biểu tượng :
Giao diện chương trình cài đặt, click Next để tiếp tục :
Chọn đường dẫn đến thư mục cài đặt, nên để đường dẫn mặc định của chương trình, bấm Browse để chọn đường dẫn thư mục khác, click Next để tiếp tục :
Bắt đầu quá trình cài đặt :
Thông báo hoàn thành cài đặt game Tiểu Bá Vương, click Finish.

Click vào biểu tượng trên màn hình Desktop để đăng nhập vào game.