bác nào chỉ e cách vào map đông doanh với ạ. Tks all