Chuyên mục: Chiến Binh Nevareth

Phụ mục Threads / Posts  Bài Cuối

 1. Warriors là những chiến binh đã đạt đến đỉnh cao trong việc vận dụng sức mạnh thể lực vào các kỹ năng chiến đấu

  Chức năng:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 1
  • Trả Lời: 1
 2. Coi tốc dộ và kỹ thuật là những yếu tố chính của một sức mạnh tối thượng

  Chức năng:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 1
  • Trả Lời: 1
 3. Sự kết hợp rất thông minh giữa kỹ năng chiến đấu thể lực và tận dụng năng lượng force trong phòng thủ

  Chức năng:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 1
  • Trả Lời: 1
 4. Sử dụng năng lượng Force tăng khả năng tấn công và trở thành Kiếm Sĩ Phép Thuật Thần Thánh

  Chức năng:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 1
  • Trả Lời: 4
 5. Niềm tin tuyệt đối vào năng lượng Force, đã trở thành những kẻ kế thừa chính thống sức mạnh này

  Chức năng:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 2
  • Trả Lời: 2
 6. không chú trọng nhiều đến sức mạnh huỷ diệt của năng lượng Force mà quan tâm đến độ chính xác và tốc độ tấn công

  Chức năng:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 1
  • Trả Lời: 1
 7. Nơi thách đấu giao lưu học hỏi kỹ năng PK,PVP.. của các chiến binh

  Chức năng:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 0
  • Trả Lời: 0

  Bài Cuối:

  Chưa có
 8. Chức năng:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 12
  • Trả Lời: 12
  1. Chức năng:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 3
   • Trả Lời: 3
  2. Chức năng:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 4
   • Trả Lời: 4
  3. Chức năng:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 1
   • Trả Lời: 1
  4. Chức năng:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Trả Lời: 0

   Bài Cuối:

   Chưa có
  5. Chức năng:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 1
   • Trả Lời: 1
  6. Chức năng:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 1
   • Trả Lời: 1
  7. Chức năng:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 2
   • Trả Lời: 2
  8. Chức năng:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Trả Lời: 0

   Bài Cuối:

   Chưa có
  9. Chức năng:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Trả Lời: 0

   Bài Cuối:

   Chưa có
  10. Chức năng:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Trả Lời: 0

   Bài Cuối:

   Chưa có

Thông tin và tùy chọn